Gyeon Q2 Leather Shield

Gyeon Q2 Leather Shield

SKU: 60008 Category:

Gyeon Q2 Leather Shield là dung dịch bảo vệ ghế da từ SiO2 với khả năng ngăn ngả màu ghế da và hạn chế bám bụi bẩn mạnh mẽ. Gyeon Q2 Leather Shield không gây nhờn và không làm trơn bề mặt như các loại dưỡng da thông thường nên an toàn khi lái xe.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gyeon Q2 Leather Shield”

Your email address will not be published. Required fields are marked *