Gyeon Q2M Compound

Gyeon Q2M Compound

SKU: 60034 Category:

Gyeon Q2M Compound là xi đánh bóng dùng để cắt xước sâu mạnh mẽ mà không gây bụi và không chứa các hạt lấp đầy. Gyeon Q2M Compound chứa các hạt mài mòn từ công nghệ Nhật Bản giúp hiệu chỉnh bề mặt sơn nhanh chóng, tạo nền tảng hoàn hảo cho giai đoạn phục hồi bề mặt và phủ ceramic sau này.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gyeon Q2M Compound”

Your email address will not be published. Required fields are marked *