Gyeon Q2M Foam

Gyeon Q2M Foam

SKU: 60027 Category:

Gyeon Q2M Foam là bọt tuyết làm mềm chất bẩn trước khi rửa xe chuyên dụng giúp làm rời các liên kết của chất bẩn để rửa xe dễ dàng hơn. Gyeon Q2M Foam phân hủy các chất bẩn này an toàn trên mọi bề mặt (kể cả bề mặt nhôm) mà không gây ăn mòn. Nó cũng an toàn cho bề mặt đã phủ wax và các chất bảo vệ nhờ pH trung tính.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gyeon Q2M Foam”

Your email address will not be published. Required fields are marked *