Gyeon Q2M Iron

Gyeon Q2M Iron

SKU: 60018 Category:

Gyeon Q2M Iron là dung dịch phân hủy các mạt sắt và ô nhiễm kim loại trên các bề mặt sơn xe, kính xe, nhựa và mâm xe mà không gây ăn mòn bề mặt nhờ pH trung tính. Gyeon Q2M Iron có dạng gel giúp dính trên bề mặt lâu hơn nhằm phân hủy chất bẩn hiệu quả.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gyeon Q2M Iron”

Your email address will not be published. Required fields are marked *