Gyeon Q2M Prep

Gyeon Q2M Prep

SKU: 60019 Category:

Gyeon Q2M Prep là dung dịch tẩy sạch xi và dầu đánh bóng và các chất bám dính nhằm tạo bề mặt sạch sẽ, phẳng mịn dành để phủ bảo vệ. Gyeon Q2M Prep không chỉ phá vỡ các liên kết của di đánh bóng dư thừa mà còn nhẹ nhành loại bỏ nó ra khỏi bề mặt hiệu quả và nhanh chóng.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gyeon Q2M Prep”

Your email address will not be published. Required fields are marked *