Gyeon Q2M TowelWash

Gyeon Q2M TowelWash

SKU: 60029 Category:

Gyeon Q2M TowelWash là dung dịch giặt khăn microfiber chuyên dụng với mục đích gìn giữ và bảo quản khăn microfiber được dài lâu. Gyeon Q2M TowelWash làm mềm và tách rời các chất sáp, xi đánh bóng hiệu quả mà không làm chai sợi vải. Bên cạnh đó, nó cũng không chứa chất làm mèm vải, chất tạo mùi và các phụ gia tẩy rửa như xà bông giặt khăn thông thường.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Gyeon Q2M TowelWash”

Your email address will not be published. Required fields are marked *